po 13. 11. (12.01)

Martajóga. S jógou začněte přesně tam, kde nyní stojíte.

Studio martajóga vzniklo se záměrem potkávat se a praktikovat jógu v místě, kde máte příležitost se ztišit, pronikat do hlubších struktur vlastní osobnosti, vnímat svůj svět dle momentálních možností a přirozenosti, pochopit zákonitosti, které zde vládnou, a pozitivně tak zasáhnout do oblasti své duševní hygieny a aktivního odpočinku. Od kontroly a uvědomění si pohybu je jen krůček ke kontrole a lepšímu ovládání vlastního jednání. Kdo zná dobře sám sebe, má větší naději porozumět druhému.

Jóga je velmi široká nauka. Zahrnuje cesty a směry, které odpovídají různému založení a orientaci lidí, a přitom vedou ke stejnému cíli: Naučit se naslouchat svému srdci a poznat sebe sama.

(K) kurz (OL) otevřená lekce (P) přednáška (W) workshop

Zatímco emoce je nebezpečné a kontraproduktivní potlačovat, u myšlenek je umění je potlačit velmi žádoucí a nutné. Jen ten, kdo umí potlačit nežádoucí myšlenky a vědomě pěstovat a živit ty chěné, může zvítězit sám nad sebou a nad vším,co ho v životě potká
Jan Menděl
po 13. 11. (12.01)

Moji milí, drazí, jógující, příznivci Studia Martajóga, 


Instagram: @martajoga.cz