Jste zde

Studio Martajóga je od dnešního dne na dobu neurčitou zavřené.

Moji milí, 

považuji za rozumné a zodpovědné v současné situaci dočasně přerušit provoz studia a svým konáním tuto nepřitěžovat.

Všichni teď máme možnost prověřit svůj jógový přístup. Je čas převést do praxe, co nás jóga učí, tedy zklidnění, pokoru, soucit, ohleduplnost, blízkost s rodinou, lásku bližním, k sobě...abychom ulehčili náročnou práci především zdravotníkům, kteří jsou nyní vystaveni tlaku a povinnostem. Pokud máme možnost omezit své aktivity, kontakty, zábavu, jde asi o to nejmenší, co můžeme udělat. 

Věřím ve vás, držte se a podporujte se.

Marta